คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ชวนตามรอยคำสอนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า อุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติ กาญจนบุรี

นิทรรศการธรรมอย่างสังฆราช : สื่อนิทรรศการเพื่อสร้างวินัยและจิตสำนึกสาธารณะ จัดแสดงพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ตั้งแต่ เกิด บวชสามเณร บวชพระ เป็นพระพี่เลี้ยง จนได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช รวมถึงนำเสนอผลงานของสมเด็จท่าน ตามภารกิจเป้าหมายที่ได้วางไว้ ทรงเป็น “ธรรมทายาท”ของพระพุทธเจ้าโดยแท้ ทั้งพระประวัติและพระธรรมคำสอนที่ทรงแสดงมาตลอดนั้น ล้วนเป็นแบบอย่างให้สาธุชน “ทำอย่างสังฆราช” เป็นสรณะสู่ทางพ้นทุกข์

 

นำเสนอในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย อาทิ เกมเรียนรู้ กิจกรรมการเล่นต่างๆ แบบมีชีวิตชีวา นิทรรศการการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยใช้สื่อผสมผสานกับกลไกให้มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  แบ่งการจัดแสดงเป็น 5 โซน ได้แก่

 

โซน 1 ที่นี่...ญาณสังวร : “ที่นี่” เป็นคำที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงใช้เรียกแทนตัวเองจากพระประวัติสามัญ ทรงเรียนหนัก ทำงานหนัก อุทิศทั้งชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การเป็น สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และผู้นำคณะสงฆ์แห่งโลกพระพุทธศาสนา

โซน 2 พระพุทธ : นำเสนอถึงประเด็นเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ครั้งนั้นได้บังเกิด “พระรัตนตรัย” คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หลังจากนั้นราว 300 ปี พระพุทธศาสนาก็ได้เผยแผ่สู่ดินแดนอื่นๆ รวมทั้งดินแดน สยาม-สุวรรณภูมิ โดยมีเมืองกาญจนบุรีอยู่บนเส้นทางนั้นด้วย

โซน 3 พระธรรม : นำเสนอถึงหัวใจแห่งพระพุทธศาสนา ปรากฏครั้งแรกในการปฐมเทศนาคืออะไร? สอนอะไร? และเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่สังคมไทย มีพัฒนาการเป็นอย่างไร? เราต้องเรียนรู้อะไรจาก “พุทธไทย ๆ” เพราะชีวิตของเรานั้น “น้อยนัก”

โซน 4 พระสงฆ์ : พระไตรปิฎก กล่าวถึงพระสงฆ์ในฐานะผู้ควรแก่เคารพ ต้อนรับ กราบไหว้ ในขณะเดียวกัน สาธุชนก็พึง “รู้จักพระ” รู้ข้อปฏิบัติ รู้ข้อห้าม รู้ศีลของพระ เพื่อปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เพื่อไม่เป็นต้นเหตุให้พระสงฆ์ผิดศีลเสียเอง

โซน 5 วชิรญาณสังวรบรรณาลัย : ห้องสมุด ห้องค้นคว้า ที่นี่...รวบรวมพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาไว้จำนวนมาก เพื่อเป็นสถานแห่งการเจริญปัญญา

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการธรรมอย่างสังฆราช ฟรี!!

เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 9.30 - 16.30 น. (ปิดทุกวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  062-304-8628

เกี่ยวกับผู้เขียน

845 views

0

แบ่งปัน

ไฮไลท์ทริป

08 มิถุนายน 2562
ของดี เมืองชัยนาท ต้องห้ามพลาด
20 มิถุนายน 2562
เที่ยวเชียงราย ในมุมมองที่แตกต่าง
07 กรกฎาคม 2565
พื้นที่แห่งการเรียนรู้ประชาธิปไตย
11 กรกฎาคม 2562
ชวนเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์ เมืองน่าเที่ยว ได้ความรู้มากมาย
28 มีนาคม 2565
10 ตุลาคม 2562
ฟาร์มเรียนรู้แห่งความสุข
25 พฤศจิกายน 2562
ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดและสัมผัสอากาศเย็นๆกัน