คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วงเวียนหอนาฬิกา

วัดพระพุทธบาท

     วงเวียนหอนาฬิกาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความเจริญอย่างมาก มีห้องแถวไม้ร้านค้าจำนวนมาก  มีโรงภาพยนต์ชื่อเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครมีแก่งเดียวที่นี่คือ "โรงภาพยนต์พุทธบูชา" แต่ได้เลิกกิจการไปกว่ายี่สิบปีแล้ว ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยี่ทางการสื่อสารที่ก้าวหน้าเข้ามาแทนที่ความบันเทิงที่โรงภาพยนต์เคยมอบให้ก็ขาดความจำเป็นไปแล้วด้วย วีดีโอ เคเบิล โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถบริการภาพยนต์เรื่องต่างได้เป็นส่วนตัวและไปได้ทุกที่  โรงภาพยนต์แห่งนี้คงถูกรื้อทิ้งในอีกไม่นานหากไม่มีใครให้ความสำคัญอนุรักษ์ไว้ คงเหลือเป็นตำนานเล่าขานให้ลูกหลานได้ฟังเท่านั้น

จัดทำโดย Muse Mobile

140 views

0

แบ่งปัน