คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the museum
กิจกรรมปี 2565

16 ธ.ค. 2565

18 ธ.ค. 2565

ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the museum

813 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the museum

ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 – 20.00 น. 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไม่เสียค่าเข้าชม

 

  • เชิญชวนแต่งกายชุดไทย สัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณสถาน 

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ที่ประทับของพระมหาอุปราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

  • กิจกรรมนำชมเป็นรอบ 

ชาวไทย จำนวน 3 รอบต่อวัน ได้แก่ รอบ 17:00 น. รอบ 17:30 น. และรอบ 18:00 น.

National Museum Bangkok English guided tour 1 round per day : Round 05:00 PM

ลงทะเบียนวันงานบริเวณศาลาลงสรง เวลา 16.15 น.

  • ชมการบรรเลงดนตรี

16 ธ.ค 65 การแสดงดนตรีพื้นบ้านเกาหลี “ชองฮึงดุงดัง” จากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศไทย

17 ธ.ค 65 การแสดงดนตรีไทย-สากล จากสำนักการสังคีต

  • ชวนมาช้อป ชิม ชิล

ร้านค้าจากกลุ่มราชสกุล , OTOP ชุมชน และผู้ประกอบการ

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 1402 และ 02224 1333

 

วันที่สร้าง : 09 ธันวาคม 2565

0

แบ่งปัน

16 ธ.ค. 2565 - 18 ธ.ค. 2565

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493