คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ศิลปะปลายจวัก สีสันแห่งอาหารชาววัง
กิจกรรมปี 2565

10 ธ.ค. 2565

18 ธ.ค. 2565

ศิลปะปลายจวัก สีสันแห่งอาหารชาววัง

431 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

งาน Night at the Museum Festival 2022 ศิลปะปลายจวัก สีสันแห่งอาหารชาววัง”

วันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

  • การแสดงสร้างสรรค์ ชุด “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา” 

รอบที่ 1 เวลา ๑๘.๐๐ น. รอบที่ 2 เวลา ๒๐.๐๐ น.

หมายเหตุ : เฉพาะการแสดงลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/KBfBrTJKZXstW7nT8

  • การสาธิตอาหารชาววัง “เครื่องหวาน สีสันอาหารไทย” ได้แก่

- ขนมช่อม่วง สีสันจากพรรณไม้

- ขนมลำเจียก รูปลักษณ์ดั่งดอกไม้ 

  • นิทรรศการอาหารชาววัง “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา”
  • ร้านค้าวัฒนธรรม เพลิดเพลินกับการเลือกซื้องานฝีมือชาววังจากร้านค้าชุมชน

ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้จากเพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

วันที่สร้าง : 09 ธันวาคม 2565

0

แบ่งปัน

10 ธ.ค. 2565 - 18 ธ.ค. 2565

16:00 - 21:00

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-160 1216

โทรสาร : 02-160 1054