คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

หอวัฒนธรรมไท-ยวน

     หอวัฒนธรรมไท-ยวน  สระบุรี ริมถนนสายสระบุรี-ปากบาง เลียบเคียงกับลำแม่น้ำป่าสัก บริเวณกิโลเมตรที่3 บ้านโตนด  เป็นที่ตั้ง ของหอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทยวน สระบุรี ก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์ทรงชัย วรรณกุล    ผู้มีเชื้อสายไทยวนสระบุรี รับผิดชอบดูแลศูนย์วัฒนธรรมประจำจังหวัดสระบุรี หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี เป็นหมู่เรือนไทยโบราณที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวัฒนธรรม ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิงชาติพันธุ์ไทยวน ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงแบบวัฒนธรรมทางล้านนา (ขันโตก และฝึกอบรมเยาวชนให้เรียนรู้ศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาพื้นบ้านชาวไทยวน เช่น การฟ้อน การตัดกระดาษ การทำอาหาร งานใบตอง

     ประเพณีต้นสลากภัต มีการจัดทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือตามความเหมาะสมเริ่มมีการจัดครั้งแรกในปี  พ.ศ.  2536    ที่บ้านต้นตาล    โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารเย็น  ซึ่งเรียกเป็นภาษาไท-ยวนว่า “กินข้าวแลงขันโตก”    การรำโทน   เป็นการรำแบบดั้งเดิมโบราณของชาวไท-ยวน

     การแต่งกาย  วัฒนธรรมการแต่งกาย ส่วนใหญ่จะใช้ผ้าทอที่ผลิตขึ้นเองด้วยกี่กระตุก และในปัจจุบันยังคงดำรงไว้ด้วยวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นบ้านแบบไทยวนที่มีมาแต่ดั้งเดิมโดยเฉพาะคนรุ่นเก่า ผู้หญิงจะนุ่งสิ้นลายขวางตามแบบฉบับของสาวไทยวน ส่วนผู้ชายกจะนุ่งกางเกงขาก๊วย และเสื้อผ้าทอ  ลายยกมุก หากใครได้มาสัมผัสวัฒนธรรมไทยวน รับรองได้ว่าทุกคนจะหลงรักอย่างแน่นอน

  จัดทำโดย Muse Mobile

56 views

0

แบ่งปัน