คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดตะเฆ่

ชุมชนลาวเวียง

     วัดตะเฆ่ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวพ.ศ. 2246 วัดแห่งนี้มีชื่อเรียกที่แตกต่างไปตามความเชื่อของแต่ละบุคคล เช่น เชื่อว่าเป็นวัดที่เชื้อพระวงศ์ได้สร้างขึ้น เนื่องจากมีชื่อเรียกเจดีย์เก่าแก่ว่า ธรรมจินดามเหสี และเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดธรรมจินดา”  บ้างก็กล่าวว่าเดิมวัดนี้เคยมีตะเข้อยู่คู่หนึ่งต่อมาจึงเรียกกันว่า ""วัดตะเฆ่"" ซึ่งตะเข้หรือตะเฆ่ในที่นี้หมายถึงแม่แรงหรือเครื่องทุ่นแรงชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับลากของหนักส่วนชื่อวัดนอกเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกโดยทั่วไป บ้างก็เรียกวัดตะเฆ่ มาจากคำว่าจระเข้ เชื่อว่าน่าจะมีชุกชุมตรงโค้งน้ำหน้าวัด ซึ่งสอดคล้องกับป้ายที่ไว้ภายในวัด มีข้อความดังนี้

     “วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ประมาณ 2246 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2514 สร้างขึ้นโดยเชื้อพระวงศ์ที่อพยพมาจากเวียงจันทร์ประเทศ เดิมมีรูปปั้นจระเข้อยู่คู่หนึ่ง หน้าพระอุโบสถหันหัวลงสู่แม่น้ำป่าสัก ชาวบ้านจึงพากันเรียกติดปากว่า วัดตะเข้”

     โบราณสถานภายในวัดตะเฆ่ ปรากฏทรงเครื่อง 2 องค์ ตั้งบนฐานไพทีวางตัวตามแนวแกนทิศตะวันออก ตะวันตก องค์หนึ่งเป็นเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังที่มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ยี่สิบ ส่วนอีกองค์มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง นอกจากนี้ยังปรากฏเจดีย์บริวารขนาดเล็กตั้งอยู่บนฐานไพทีเดียวกันอีกจำนวน 5 องค์ และมีกำแพงล้อมลอบฐานไพทีจากลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฏ เจดีย์ทั้ง 2 องค์ เป็นเจดีย์ทรงเครื่องที่นิยมก่อสร้างกันในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งจะนิยมมากในช่วงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมัยรัชกาลที่ 3

     ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของมาท่องเที่ยววัดตะเฆ่ คือการมาตลาดน้ำลาวเวียง  ซึ่งเกิดจากแนวคิดของผู้นำชุมชนที่อยากให้คนในชุมชนได้นำสินค้าพื้นบ้านมาค้าขาย ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างมาก โดยจะเปิดเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ ตลาดน้ำลาวเวียงไม่ใช้ตลาดที่ขายของตามกระแสทั่วไป แต่เป็นเพียงตลาดชุมชนเล็กๆที่ชาวบ้านได้นำเอาสินค้าพื้นบ้านมาจำหน่ายบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์วิถีชุมชนโดยแท้จริง

จัดทำโดย Muse Mobile

196 views

0

แบ่งปัน