คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   “ดุนโลหะ : หัตถศิลป์ล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
กิจกรรมปี 2565

03 ธ.ค. 2565

11 ธ.ค. 2565

“ดุนโลหะ : หัตถศิลป์ล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น"

333 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญชมนิทรรศการพิเศษ “ดุนโลหะ : หัตถศิลป์ล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ภายใต้เเนวคิด “Local ’Rise’ation”

ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2022

พิเศษสุด ๆ กับกิจกรรม Workshop ทำพวงกุญแจดุนโลหะ

วิทยากรโดยพ่อครูดิเรก สิทธิการ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2554

 

สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2565

วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 18.00 น.

วันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.วันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 18.00 น.

ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทุกกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

3rd - 5th December, 2022 : 10.00 am - 06.00 pm

6th - 9th December, 2022 : 09.00 am - 04.00 pm

10th - 11th December, 2022 : 10.00 am - 06.00 pm

Free Admission

 

เข้าชมนิทรรศการรอบพิเศษวันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2565 วันละ 1 รอบ 

เวลา 14.30 - 16.00 นจำกัดจำนวนผู้เข้าชม 15 ท่าน ต่อ 1 รอบ

 Special Exhibition Round 3rd - 11th December, 2022 

1 round/day on 2.30 - 4.00 pm 15 persons limit per round 

(For advance registers get special gifts from Treasury Museum Chiang Mai)

 

รอบกิจกรรม Workshop

วันที่ 4 และ 10 ธันวาคม 2565 วันละ 3 รอบ จำกัดรอบละ 10 ท่าน

รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.

รอบที่ 3 เวลา 14.00 - 15.00 น.

Workshop Registration on 4th and 10th December, 2022 | 3 rounds/day 10 persons limit 

1st round : 10.00 am - 11.00 am

2nd round : 11.00 am - 12.00 pm

3rd round : 02.00 pm - 03.00 pm

(For advance registers get special gifts from Treasury Museum Chiang Mai)

 

ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการพิเศษ และร่วมกิจกรรมพิเศษทาง

Registration Here

 https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe96TckVCpaMc.../viewform

สำหรับท่านที่ลงทะเบียน รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากทางพิพิธภัณฑ์*

 

การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เที่ยวอย่างสบายใจ ปลอดภัยห่างไกลโควิด

วันที่สร้าง : 03 ธันวาคม 2565

0

แบ่งปัน

03 ธ.ค. 2565 - 11 ธ.ค. 2565

09:30 - 18:00

52 ถนนราชดำเนิน
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 0 5322 4237

โทรสาร :