คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดมะกรูด

     วัดมะกรูด เป็นวัดโบราณซึ่งอยู่ริมลำน้ำป่าสัก วัดนี้มีโบราณสถานที่สำคัญคือ อุโบสถโบราณ จากรูปแบบภายนอกเข้าใจว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น มีรูปแบบดำเนินรอยตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา เช่น การสร้างโบสถ์วิหารให้มีฐานโค้ง การสร้างหอไตรหรือหอพระไตรปิฎกกลางน้ำ เป็นต้น ต่อมาเมื่อมีการทำมาค้าขายกับต่างชาติมากขึ้น จึงได้รับอิทธิพล ที่เห็นได้ชัดคือ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ได้รับอิทธิพลจีน  การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด เช่น ได้เอาช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ออก โดยเปลี่ยนมาเป็นก่ออิฐถือปูนและใช้ลวดลายดินเผาเคลือบประดับหน้าแทนการใช้ไม้สลักแบบเดิม นิยมใช้เสาเป็นสี่เหลี่ยมทึบ ไม่มีบัวเสาเหนือซุ้มหน้าต่างมีลายปูนปั้นเป็นผลไม้นาๆ ชนิด เป็นคติอย่างจีนสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ และน่าจะเป็นที่มาของชื่อวัด "มะกรูด" แห่งนี้ ...

     ข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ได้จากชาวบ้าน ได้ข้อสันนิฐานชุดข้อมูลใหม่ว่า “ บ้านมะกรูด ” ปู่เหลี่ยม ขำมณี อายุ 91 ปี (13 ม.1) เล่าว่า ตนเกิดที่หมู่บ้านนี้มีลาวทั้งนั้น เดิมมีต้นมะกรูดมากใช้มะกรูดนี้ทั้งปรุงอาหาร ทำยารักษาโรคและย้อมผ้า ใครจะใช้มะกรูดจำนวนมากก็มาหาที่หมู่บ้านนี้ จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านมะกรูด เมื่อปู่เหลี่ยมอายุ 15 - 18 ปี เคยเห็นขบวนเสด็จทางชลมารคมาทางแม่น้ำป่าสัก ปู่เหลี่ยมยังเคยไป ช่วยโกยร่องน้ำ ที่ตื้นเขินให้ขบวนเรือเสด็จผ่านไปได้ แม่จันทร์คนบ้านนี้ก็เคยนำมะปรางกับลูกจันทร์ไป ทูลเกล้า ฯ ถวายขบวนเสด็จ

สมเด็จ ฯ กรมพระยาเดชาดิศร ครั้งนำทัพไปปราบขบถเวียงจันท์ ได้กล่าวไว้ในโคลงนิราศว่า

" บ้านม่วงม่วงว่าไม้                  สวายหวาน

ดลระดูกาลบาน                     ช่อช้อย

ชมช่อชื่นไป่ปาน                     รสเสพ สวายแฮ

เพียรพิศผลฮวบห้อย                ยิ่งให้เรียมเห็น

บ้านกรูดกรูดดับแก้                  กองลม

ถวิลบิยุษยาคม                      อ่อนสร้อย

ผลกรูดสดสระผม                    เสาวภาค พี่แม่

ไม้จะจักสางน้อย                    ฝากน้องนางสาง ”

     ใบเสมาที่เก่าที่สุดในจังหวัดสระบุรี ?วัดมะกรูด ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ตัวอุโบสถตั้งอยู่บนเนินและมีลักษณะไม่สมดุล มีร่องรอยของการบูรณะมาก่อนหน้านี้ ลวดลายเก่าไปถึงต้นอยุธยา จึงเป็นไปได้ว่าอุโบสถหลังเดิมอาจมีอายุถึงสมัยอยุธยา ประกอบกับใบเสมาหินชนวน อาจถือเป็นใบเสมาที่เก่าที่สุดในจังหวัดสระบุรีก็เป็นได้ ใครใคร่รู้ประวัติศาสตร์ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจ

จัดทำโดย Muse Mobile

104 views

0

แบ่งปัน