คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   Plearn Science เรียนออนไลน์ฟรี
กิจกรรมปี 2565

01 ธ.ค. 2565

31 ธ.ค. 2565

Plearn Science เรียนออนไลน์ฟรี

219 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อพวช. รวมคอร์ส Plearn Science เรียนออนไลน์ฟรี 

สำหรับกลุ่มครอบครัวและเด็กปฐมวัย

พัฒนาศักยภาพตัวคุณเองได้ทุกที่ ทุกเวลา , เรียนฟรี , มีใบประกาศนียบัตร

 

ตัวอย่างคอร์สเรียน

 • กิจกรรมแรงและการเคลื่อนที่
 • กิจกรรมเรื่องเสียง
 • กิจกรรมเรื่องอาหาร
 • กิจกรรมสิ่งของรอบตัว
 • หากโลกนี้ไม่มีแมลง
 • กิจกรรมเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 • กิจกรรมเรื่องร่างกาย
 • กิจกรรมเรื่องสิ่งมีชีวิต
 • กิจกรรมเรื่องอากาศ
 • กิจกรรมเรื่องน้ำ
 • กิจกรรมเรื่องรูปร่างรูปทรงและโครงสร้าง
 • กิจกรรมเรื่องแสงและการมองเห็น
 • Aquatic Ecosystem Connections: ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสายใยแห่งชีวิต

ยังมีคอร์สสำหรับกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ อีกด้วย

 

เข้าเรียนได้ที่ www.plearnscience.com

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492

วันที่สร้าง : 01 ธันวาคม 2565

0

แบ่งปัน

01 ธ.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911