คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

พระบรมราชานุสรณ์

     สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม หรือ สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงธรรมอันมหาประเสริฐ พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 21 แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาและพระราชกรณียกิจหลายด้าน หนึ่งในด้านที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดและเป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนปัจจุบันนี้คือด้านพระพุทธศาสนา ในรัชสมัยของพระองค์นั้น มีครั้งหนึ่งพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยคณะหนึ่งเดินทางไปยังลังกาทวีป ด้วยหวังจะสักการบูชาพระพุทธบาท ณ เขาสุมนกูฏ การไปคราวนั้นเป็นเวลาที่พระสงฆ์ชาวลังกาทวีปกำลังสอบประวัติและที่ตั้งแห่งรอยพระพุทธบาททั้งปวงตามที่ปรากฏอยู่ในตำนานว่ามีทั้งสิ้น 5 แห่ง ภายหลังสืบได้ความว่าภูเขาที่ชื่อว่า สุวรรณบรรพต มีอยู่ในสยามประเทศจึงได้นำความดังกล่าวสอบถามพระภิกษุสงฆ์ไทย เมื่อพระภิกษุสงฆ์คณะนั้นได้รับคำบอกเล่าและกลับมาสู่กรุงศรีอยุธยา จึงนำความขึ้นถวายสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้บรรดาหัวเมืองทั้งปวงให้เที่ยวตรวจตราค้นภูเขาต่าง ๆ ว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่ ณ ที่แห่งใด ปรากฏว่า มีเจ้าเมืองสระบุรีแจ้งมายังพระบรมมหาราชวังเกี่ยวกับเรื่องราวที่นายพรานบุญ นายพรานชาวสระบุรีได้ออกติดตามล่าเนื้อตัวหนึ่งเข้าไปในป่าลึก ได้พบเข้ากับรอยประหลาดรอยหนึ่ง ปรากฏอยู่ในศิลา มีลักษณะเหมือนรูปรอยเท้าคน ขนาดยาวประมาณสักศอกเศษ และในรอยนั้นมีน้ำขัง นายพรานบุญเข้าใจว่าบาดแผลของเนื้อตัวที่ถูกตนยิงคงหายเพราะดื่มน้ำในรอยนั้น จึงวักน้ำลองเอามาทาตัว บรรดาโรคผิวหนังคือ กลากเกลื้อน ซึ่งเป็นเรื้อรังมาช้านานแล้วก็หายสิ้นไป

     ทรงทราบความดังนั้นจึงมีรับสั่งให้มีการออกสำรวจรอยเท้าดังกล่าว และทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร ณ เทือกเขาสุวรรณบรรพตด้วยพระองค์เอง เมื่อทรงพิจารณาแล้วว่าตรงกับคำบอกเล่าของพระภิกษุจากลังกาทวีป จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมณฑปยอดเดี่ยวสวมรอยพระพุทธบาทกำหนดเป็นพุทธเจดีย์ และสร้างอารามวัตถุอื่น ๆ เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร ให้เป็นที่สำหรับพระภิกษุอยู่แรม เพื่อทำการบริบาลพระพุทธบาท จนได้กลายมาเป็นวัดพระพุทธบาทราชวรวิหารในปัจจุบัน

     ศาลพระเจ้าทรงธรรม หรือพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวัดพระพุทธบาท ฯ มีลักษณะเป็นพระวิหารขนาดย่อมหลังคาประดับกระเบื้อง ด้านหน้าวิหารประดับด้วยเครื่องลำยองแบบช่างหลวงคือมีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และนาคสะดุ้ง ลงรักประดับกระจกสีทอง หน้าบันแกะสลักเป็นรูปเทพพนม ลงยางรักและประดับกระจกสี มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ สวยงาม ภายในพระวิหารประดิษฐานรูปปั้นองค์สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมประทับอยู่บนพระราชบัลลังก์ สามารถเข้าไปกราบสักการะ ทำบุญใส่กล่องบริจาคค่าน้ำ ค่าไฟได้ บริเวณรอบ ๆ กว้างขวาง สะอาดสะอ้าน เพราะมีคนดูแลอยู่เสมอ

            เรียบเรียงโดย

                                                                                    นางสาวชลธิชา  ใจทา

2,855 views

0

แบ่งปัน