คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรม “อาหาร  ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"
กิจกรรมปี 2565

01 ธ.ค. 2565

02 ธ.ค. 2565

กิจกรรม “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"

565 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เนื่องใน “วันดินโลก” 5 ธันวาคม 2565

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญร่วมกิจกรรม “อาหาร  ก่อกำเนิด เกิดจากดิน" 

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

 

  • รับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  • รับฟังบรรยายพิเศษเนื่องในวันดินโลก 

โดย คุณนภันต์ เสวิกุล อดีตช่างภาพตามเสด็จฯ และที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน

  • รับฟังบรรยายพิเศษ โดย วิทยากรจากกรมพัฒนาที่ดิน

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน

Google form >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScshGUso4ZQpDwDVnNofBEfmZ0N4zd1Hi68hMjOTdm9Ls82ow/viewform?usp=share_link

หรือสแกน QR Code ตามโปสเตอร์

 

รับจำนวนจำกัด 36 ท่านเท่านั้น เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤศจิกายน 2565

หรือจนกว่าจะครบจำนวน (พิพิธภัณฑ์จะโทรคอนเฟิร์มกับผู้ลงทะเบียนก่อนวันงาน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 – 419 2617-9

วันที่สร้าง : 21 พฤศจิกายน 2565

0

แบ่งปัน

01 ธ.ค. 2565 - 02 ธ.ค. 2565

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-419 2618-9

โทรสาร :