คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ค่าย Young Media Creator
กิจกรรมปี 2565

21 พ.ย. 2565

27 พ.ย. 2565

ค่าย Young Media Creator

54 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อพวช. เปิดรับสมัคร Day Camp

ค่าย Young Media Creator: ปั้นฝัน...นักผลิตรายการตัวน้อย 

สำหรับเด็ก 8-12 ปี หรือ ป.3-6

 

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 (2 วัน ไป-กลับ ไม่ค้างคืน))

ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด https://goo.gl/maps/reohwXJUDRynATV57

 

  • ค่าใชจ่าย 2,000 บาท/คน (สมาชิก NSM ลด 10%)
  • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น จำกัดจำนวน 30 คน
  • รายละเอียดและการสมัคร คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/15739
  • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

 

วันที่สร้าง : 21 พฤศจิกายน 2565

0

แบ่งปัน

21 พ.ย. 2565 - 27 พ.ย. 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911