คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

เจ้าพ่อเขาตก

เทพารักษ์แห่งเทือกเขาสุวรรณบรรพต

     เจ้าพ่อเขาตก เทวรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพระบาทแต่โบราณกาล เป็นเทพารักษ์ที่ปกปักษ์รักษาเทือกเขาสุวรรณบรรพต (เขาสัจจพันธคีรี) ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของรอยพระพุทธบาท ณ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันนี้ยังไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่ระบุว่าถูกค้นพบเมื่อใด บันทึกที่เก่าแก่ที่สุดน่าจะเป็น “พระราชพงศาวดารกรุงเก่า” ที่มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวว่า “ต่อมาเมื่อพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ รับคำสั่งให้ค้นหารอยพระพุทธบาท ครั้นทรงพบแล้วจึงโปรดให้ช่างฝรั่งชาติฮอลันดาส่องกล้องตัดถนนทำทางเดิน (ถนนพระเจ้าทรงธรรม) จากอำเภอท่าเรือไปถึงภูเขาสัจจพันธคีรี อันเป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ถนนได้ตัดผ่านทางศาลเจ้าพ่อเขาตกอันเป็นสถานที่ตั้งศาลเจ้าพ่อเขาตกหลังเก่า เจ้าพ่อเขาตก ที่เรียกว่าเจ้าพ่อเขาตกนี้ คือ เทวรูปสถิตอยู่ในศาลเจ้า ตัวศาลตั้งอยู่เชิงเขา เรียกกันว่า เขาตก (คือ เทือกเขามาสุดลงที่ตรงนั้น)” ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผู้ที่เดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีจึงมักจะแวะเข้าสักการะองค์เจ้าพ่อเขาตกด้วยเสมอ ในฐานะเทพารักษ์ประจำเทือกเขาแถบนี้

     ในอดีตศาลเจ้าพ่อเขาตกทำจากไม้ และมักจะเกิดเหตุอัคคีภัยบ่อยครั้ง ก็ได้มีการซ่อมแซมปรับปรุง เคลื่อนย้ายศาลไปยังที่เหมาะสมเรื่อยมา จนปัจจุบันนี้ได้มาตั้งอยู่ใกล้กับวงเวียนถนนพุทธเกษตร ก่อนถึงวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเพียง 600 เมตรเท่านั้น โดยนอกจากจะเป็นศาลเจ้าแบบผสมไทย - จีน แล้วยังเปิดทำการเป็นมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสพภัย ผู้ยากไร้ และดำเนินงานด้านสาธารณะกุศลต่าง ๆ อีกด้วย ในนาม “มูลนิธิเจ้าพ่อเขาตก”

     นอกจากจะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ปกปักษ์รักษาผืนแผ่นดินแล้ว ประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธายังนิยมมากราบไหว้ขอพรจากเจ้าพ่อเขาตกให้อำนวยอวยชัย ให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โชคลาภเงินทอง แคล้วคลาดปลอดภัย ไร้ภยันตราย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย

                                                                                                            เรียบเรียงโดย

                                                                                                            นายนิติกรณ์  สุขสบาย

7,493 views

0

แบ่งปัน