คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
กิจกรรมปี 2565

02 พ.ย. 2565

20 ธ.ค. 2565

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

307 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18

จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ อพวช. สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ 

และการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากโรลส์-รอยซ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

โดยคัดสรรภาพยนตร์ที่โดดเด่นหลากรสหลายเทคนิคการนำเสนอ รวม 91 เรื่อง 

จากผู้ผลิตชั้นนำใน 27 ประเทศทั่วโลก ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ 

และได้คัดเลือกภาพยนตร์มาฉายจำนวน 34 เรื่อง สำหรับคนไทย

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565

 ณ ศูนย์ฉายภาพยนตร์ สถานที่ ได้แก่

 

  • อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ทั้ง พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 

ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตลอดช่วงเทศกาล 

ดูรอบฉายได้ ที่ https://www.nsm.or.th/nsm/index.php/th/node/8631 

สอบถามเพิ่มเติมหรือจองการเข้าชม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2118 , 2114

ชั้น ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ 

ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตลอดช่วงเทศกาล 

ดูรอบฉายได้ที่ https://www.nsm.or.th/nsm/index.php/th/node/8631 

สอบถามเพิ่มเติมหรือจองการเข้าชมสำหรับหมู่คณะ โทร. 0 2577 9970

หรือ Facebook : https://www.facebook.com/NSMScienceSquare 

(ผู้เข้าชมทั่วไป Walk-in มาได้เลย)วันที่สร้าง : 02 พฤศจิกายน 2565

0

แบ่งปัน

02 พ.ย. 2565 - 20 ธ.ค. 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911