คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Plearn Science
กิจกรรมปี 2565

91 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อพวช รวมคอร์สเรียนออนไลน์ "Plearn Science" ฟรี

 สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

พัฒนาศักยภาพตัวคุณเองได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียนฟรี มีใบประกาศนียบัตร

 

ตัวอย่างคอร์สเรียน

  • Museum Creative Worksheet เพื่อการออกแบบใบงานอย่างสร้างสรรค์
  • พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน
  • ปูสตัฟฟ์กับการเรียนรู้แบบวิทย์สนิทศิลป์

ยังมีคอร์สสำหรับ กลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป กลุ่มครอบครัวและเด็กปฐมวัย 

 

เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ www.plearnscience.com

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492

วันที่สร้าง : 02 พฤศจิกายน 2565

0

แบ่งปัน

02 พ.ย. 2565 - 30 พ.ย. 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911