คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ "สุนทรียภาพแห่งความน่ากลัว"
กิจกรรมปี 2565

02 พ.ย. 2565

27 พ.ย. 2565

นิทรรศการ "สุนทรียภาพแห่งความน่ากลัว"

254 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
นิทรรศการ "สุนทรียภาพแห่งความน่ากลัว"

โดย ดร.นภัส กังวานนรากุล

 

นิทรรศการที่จัดแสดง การรับรู้ความงามที่อยู่เหนือความงามตามปกติ

ด้วยกลวิธีของการสร้างภาพจินตนาการภูตผีปีศาจ 

นำองค์ความรู้สร้างสรรค์ผลงานของการรับรู้ความงามของภูตผีปีศาจ 

ในรูปแบบของการนำลักษณะความน่าเกลียดน่ากลัวของผี

และความน่ารักที่เป็นคู่ตรงข้าม มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน จนกลายเป็นผีที่มีรูปร่างที่สวย 

มีความร้ายรั้น อยู่ในบริบทบนพื้นที่สมมติของโลกหลังความตาย

.

จัดแสดงวันที่ 2 - 27 พฤศจิกายน 2565

ชั้น 2 ห้อง People Gallery P3

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

เวลา 10.00 - 19.00 น. (ปิดวันจันทร์)

วันที่สร้าง : 31 ตุลาคม 2565

0

แบ่งปัน

02 พ.ย. 2565 - 27 พ.ย. 2565

10:00 - 17:00

เลขที่ 939 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-214-6630-8

โทรสาร : 02-214-6639