คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อาเซียนลี้ลับ: ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ
กิจกรรมปี 2565

31 ต.ค. 2565

30 ธ.ค. 2565

อาเซียนลี้ลับ: ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ

721 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น ๓

ขอเชิญชมนิทรรศการ

“อาเซียนลี้ลับ: ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ” (ASEAN After Dark)

นิทรรศการที่จะทำให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับ “ผีอาเซียน”

มาร่วมกันค้นหาความเหมือน ความต่าง และแนวทางในการหลอกหลอน

ของผีอาเซียนแบบใกล้ชิด

 

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๒๔-๔๒๗๙

วันที่สร้าง : 17 ตุลาคม 2565

0

แบ่งปัน

31 ต.ค. 2565 - 30 ธ.ค. 2565

10:00 - 17:00

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224-4279

โทรสาร : 02-224-4279