คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตก 15 ช่องประตู ปราสาทพนมรุ้ง
กิจกรรมปี 2565

03 ต.ค. 2565

07 ต.ค. 2565

ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตก 15 ช่องประตู ปราสาทพนมรุ้ง

212 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาร่วมชมแสงสุดท้ายของวัน

ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตก 15 ช่องประตู ปราสาทพนมรุ้ง

ท่ามกลางบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวที่ปราสาทพนมรุ้ง เทวลัยบนภูเขา

ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไศวนิกายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

 

ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2565 

พระอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู เวลาประมาณ 17.55 .

อุทยานฯ เปิดให้เข้าชมปราสาทพนมรุ้งถึงเวลา 18.30 เป็นกรณีพิเศษใน 3 วันดังกล่าว

สอบถามข้อมูล โทร. 044-666 251

 

หมายเหตุ**

เหตุการณ์พระอาทิตย์ตรง 15 ช่องประตู ปราสาทพนมรุ้ง จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน 

หากมีฝนตก เมฆเยอะ หรือเมฆลงต่ำ จะไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวได้

วันที่สร้าง : 03 ตุลาคม 2565

0

แบ่งปัน

03 ต.ค. 2565 - 07 ต.ค. 2565

หมู่ที่ 2 (บ้านดอนหนองแหน)
ตำบลตาเป๊ก
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ : 044-666 251

โทรสาร : 044-666 252