คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า
กิจกรรมปี 2565

29 ก.ย. 2565

15 ธ.ค. 2565

มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า

629 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญชมนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า" 

ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

 

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(อพวช.) ชวนทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีฯ 

รวมถึงเหตุการณ์สำคัญทางด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีตลอดรัชสมัย

 

 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวชคลองห้า ปทุมธานี

พิกัด https://goo.gl/maps/e9ZR9DZAicZqddkQ8

ไม่มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมในการเข้าชมนิทรรศการฯ

.

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดให้บริการ

  • วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 9.30-16.00 .
  • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.30-17.00 .

(หยุดวันจันทร์)

 

ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (รวม 3 พิพิธภัณฑ์)

  • ผู้ใหญ่ 100 บาท
  • เข้าชมฟรี เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี / นักศึกษาปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 24 ปี(แสดงบัตร)

/ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(แสดงบัตร)

 

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริการผู้เข้าชม อพวช. โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123

สถาบันพระปกเกล้า โทร. 0 2280 3413-4

วันที่สร้าง : 29 กันยายน 2565

0

แบ่งปัน

29 ก.ย. 2565 - 15 ธ.ค. 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911