คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ ๑๔๘ ปี วันพิพิธภัณฑ์ไทย
กิจกรรมปี 2565

19 ก.ย. 2565

กิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ ๑๔๘ ปี วันพิพิธภัณฑ์ไทย

1025 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๑๔๘ ปี วันพิพิธภัณฑ์ไทย

 

เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ และงดเก็บค่าเข้าชม 

ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมนำชมนิทรรศการพิเศษ

เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย 

: สานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” 

ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน

วิทยากรโดย ผู้จัดนิทรรศการฯ นักโบราณคดี ภัณฑารักษ์ และนักวิชาการอิสระ

 

รับจำนวนจำกัด ๖๐ ท่าน (รอบละ ๓๐ ท่าน)

  • รอบที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๑๓.๐๐ น.) 
  • รอบที่ ๒ เวลา ๑๔.๔๕ น. (ลงทะเบียนเวลา ๑๔.๐๐ น.) 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : บริเวณหน้าห้องประชุม อาคารดำรงราชานุภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ และ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. วันพุธ - วันอาทิตย์

 

และเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายผ้าไทยหรือญี่ปุ่น 

มีของที่ระลึกแจกให้หน้างาน

วันที่สร้าง : 16 กันยายน 2565

0

แบ่งปัน

19 ก.ย. 2565

08:30 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493