คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย
กิจกรรมปี 2565

16 ก.ย. 2565

19 ก.ย. 2565

กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย

442 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธบางลำพู ชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย

ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2565

กิจกรรมภายในงาน

  • เข้าชมนิทรรศการ ฟรี (บริเวณ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์)
  • นิทรรศการพิเศษ การท่องเที่ยวชุมชนบางลำพู
  • ท่องเที่ยวชุมชนกับไกด์เด็กชมรมเกสรลำพู 2 เส้นทาง

 

วันที่ 17 และ 18 กันยายน 2565 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม) 

- เส้นทางที่ 1 พิพิธ...ชิดชุมชน รอบเวลา 13.00 - 16.00 .

- เส้นทางที่ 2 เดินค่ำ...ย่ำบางลำพู รอบเวลา 17.00 - 20.00 .

***จำกัดรอบละไม่เกิน 20 คน***

ลงทะเบียนท่องเที่ยวชุมชนได้ที่ https://forms.gle/UtS9JpwYLZY97bkv7

วันที่สร้าง : 14 กันยายน 2565

0

แบ่งปัน

16 ก.ย. 2565 - 19 ก.ย. 2565

ถนนพระสุเมรุ
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281 9828 / 02-281 9812

โทรสาร : 02-281 0352