คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ “ครุยปริญญา ศักดิ์และสิทธิ์แห่งวิทยฐานะม
กิจกรรมปี 2565

24 ก.ย. 2565

24 ต.ค. 2565

นิทรรศการ “ครุยปริญญา ศักดิ์และสิทธิ์แห่งวิทยฐานะม

435 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

"ครุยปริญญามหิดล เริ่มใช้ตั้งแต่ก่อนสมัยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามกาลเวลา เป็นเครื่องประกอบแห่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และสิทธิ์แห่งปริญญาอย่างครบถ้วน"ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565นิทรรศการ “ครุยปริญญา ศักดิ์และสิทธิ์แห่งวิทยฐานะมหิดล”ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 เป็นต้นไปณ ลานดอกกันภัย ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา-----สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox เพจ https://www.facebook.com/MUARMS/

วันที่สร้าง : 05 กันยายน 2565

0

แบ่งปัน

24 ก.ย. 2565 - 24 ต.ค. 2565

08:00 - 17:00

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 ห้อง 301 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 0-2849-4541-2

โทรสาร : 0-2849-4545