คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Mahidol Museum Talk ประจำปี 2565
กิจกรรมปี 2565

550 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังเสวนาและการบรรยายในงาน

“Mahidol Museum Talk ประจำปี 2565”
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565
เวลา 9.30 – 15.30 น. 

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ IPTV Mahidol
(https://www.facebook.com/MUARMS, https://iptv.mahidol.ac.th)

ร่วมฟังเสวนา Inspired Talk
เรื่อง “อนาคตหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยไทย”

โดย
• นางสาววิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ หัวหน้างานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

• นางสาวหรรษา คำล้วน ผู้อำนวยการฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• นางสาวพฎา พุทธสมัย นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ
หัวหน้าหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก
หัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศและหัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

------------------------------
ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "Museum Highlights"
• โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงตุ้มทิพย์ แสงรุจิ
หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

------------------------------
หัวข้อ "Museum Trends"
• โดย นางสาวนิตยา กนกมงคล
ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 028494541-4

Facebook

วันที่สร้าง : 29 สิงหาคม 2565

0

แบ่งปัน

01 ก.ย. 2565

09:30 - 15:30

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 ห้อง 301 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 0-2849-4541-2

โทรสาร : 0-2849-4545