คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   จารึกสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
กิจกรรมปี 2565

16 ส.ค. 2565

20 ส.ค. 2565

จารึกสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

719 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ ๓

 

"จารึกสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร"

วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

บรรยายทางวิชาการโดย 

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 

ชมนิทรรศการห้องล้านนา – สุโขทัย อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์

โดยภัณฑารักษ์

  • นายยุทธนาวรากร แสงอร่าม : ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
  • นางสาววัชราภรณ์ มธุรกันต์ : ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
  • นายพนมกร นวเสลา : ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง

ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

โทร. ๐๒ ๒๒๔ ๑๓๓๓, ๐๒ ๒๒๔ ๑๔๐๒

(วันพุธ ถึง วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.)

วันที่สร้าง : 16 สิงหาคม 2565

0

แบ่งปัน

16 ส.ค. 2565 - 20 ส.ค. 2565

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493