คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมบรรยาย “ภูมิหลังอันดามัน”
กิจกรรมปี 2565

05 ส.ค. 2565

06 ส.ค. 2565

กิจกรรมบรรยาย “ภูมิหลังอันดามัน”

464 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรมบรรยาย “ภูมิหลังอันดามัน” 

การค้าของเมืองถลาง: ตีความจากจดหมายสมัยกรุงธนบุรี-รัตนโกสินทร์ตอนต้น

 

  • หัวข้อ การค้าระหว่างเมืองถลาง - ปีนัง 

โดย นายกานต์ รับสมบัติ :หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

  • หัวข้อ “ภารา” มาตราชั่งน้ำหนัก

โดย นายธัชวิทย์ ทวีสุข :ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

 

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

รับฟังได้ทาง Facebook Live: Thalang National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

 

วันที่สร้าง : 05 สิงหาคม 2565

0

แบ่งปัน

05 ส.ค. 2565 - 06 ส.ค. 2565

217/3
ตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-379 895

โทรสาร : 076-379 897