คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนา “อารยธรรมการแต่งกายในสมัย ร.๕-ร.๗”
กิจกรรมปี 2565

01 ส.ค. 2565

03 ส.ค. 2565

เสวนา “อารยธรรมการแต่งกายในสมัย ร.๕-ร.๗”

413 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เสวนาวิชาการ ในงานรักชาติ เฟสติวัล ประจำปี ๒๕๖๕

หัวข้อ “อารยธรรมการแต่งกายในสมัย ร.๕-ร.๗”

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  • ผศ.ดร.ดวงกมล อัสวมาศ
  • ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ
  • ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษณ์

 

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องรำลึกวีรชน อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าร่วมฟัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๕๓๓ ๘๔๖๗

Line official@อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

 

และสามารถรับชมและรับฟังการเสวนาฯ ผ่านทาง 

facebook live เพจอนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

วันที่สร้าง : 01 สิงหาคม 2565

0

แบ่งปัน

01 ส.ค. 2565 - 03 ส.ค. 2565

เลขที่ 9 หมู่ 16 ถนนถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-5338 467-8

โทรสาร :