คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งาน “รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 6” ประจำปี 2565
กิจกรรมปี 2565

01 ส.ค. 2565

05 ส.ค. 2565

งาน “รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 6” ประจำปี 2565

840 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

รักชาติอีกครั้ง 1 ปี มีครั้งเดียวกับนิทรรศการแสดงผลงาน

ทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย 

งาน “รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 6” ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 2565 เวลา 08.00-16.00 น. 

ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

  • ชมนิทรรศการพิเศษ “ภูษณพาส ราชวัลลภ” 

จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแต่งกายทหาร 

อายุมากกว่า 100 ปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 - 7

ผ่านเครื่องแบบและภาพวาดสีน้ำมัน ที่หาชมได้ยาก 

  • ฟังเสวนาวิชาการเรื่อง “อารยธรรมการแต่งกายในสมัย รัชกาลที่ 5-7 

 

กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ กรุณาติดต่อที่แผนกประชาสัมพันธ์ 

โทรศัพท์ 02 533 8467-8

วันที่สร้าง : 27 กรกฎาคม 2565

0

แบ่งปัน

01 ส.ค. 2565 - 05 ส.ค. 2565

เลขที่ 9 หมู่ 16 ถนนถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-5338 467-8

โทรสาร :