คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ๑ ศตวรรษ ศาลารัฐบาลมณฑลราชบุรี
กิจกรรมปี 2565

05 ส.ค. 2565

06 ส.ค. 2565

๑ ศตวรรษ ศาลารัฐบาลมณฑลราชบุรี

526 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการเสวนา 

เรื่อง ๑ ศตวรรษ ศาลารัฐบาลมณฑลราชบุรี

วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

วิทยากร

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พ.ศ. 2562) 

  • นายจมร ปรปักษ์ประลัย

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

ผู้ดำเนินรายการ

  • นางสาวปัทมา ก่อทอง หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

 

เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมเดินทัศนาสถาปัตย์เมืองราชบุรี 

ณ ศาลแขวงราชบุรี และวัดศรีสุริยวงศ์

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

e-mail : museum_ratchaburi@hotmail.co.th

วันที่สร้าง : 26 กรกฎาคม 2565

0

แบ่งปัน

05 ส.ค. 2565 - 06 ส.ค. 2565

ถนนวรเดช
ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โทรศัพท์ : 032-321 513

โทรสาร : 032-327 235