คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ร่มฉัตรขัตติยา บรมราชินีนาถ
กิจกรรมปี 2565

22 ส.ค. 2565

ร่มฉัตรขัตติยา บรมราชินีนาถ

171 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร่มฉัตรขัตติยา บรมราชินีนาถ"

วันที่ 8 – 22  สิงหาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

  • นิทรรศการภายในโถงต้อนรับ อาคาร 1 

จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ

  • นิทรรศการภายนอกอาคาร บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 

จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถอันงดงามขณะทรงงาน 

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั่วทุกหนแห่ง 

 

กิจกรรมบรรยายพิเศษ

วันที่ 8 สิงหาคม 65 (รับชมผ่าน Live เฟสบุ๊กพิพิธภัณฑ์ศิริราชเท่านั้น) 

  • 15.10 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “ให้...โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง” 

โดย รศ.พญ. ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช 

  • 16.00 น. : พิธีเปิด โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

วันที่ 9 สิงหาคม 65 

  • เวลา 16.10 น. : วีดิทัศน์บรรยายพิเศษเรื่อง “ร้อยดวงใจถวายพระพันปี” 

โดย ศ. เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ อดีตหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

และ รศ. นพ.ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

วันที่ 10 สิงหาคม 65 

  • เวลา 10.00 น. : บรรยายพิเศษเรื่อง “พระกรุณามากพ้นรำพัน” 

โดย คุณนภันต์ เสวิกุล อดีตช่างภาพตามเสด็จฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 65 

  • เวลา 16.10 น. : บรรยายพิเศษเรื่อง “ศิลปาชีพเพื่อชีวิต” 

โดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ นักประวัติศาสตร์และโบราณคดี

 

ผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษในวันที่ 9-11 .. 65 ลงทะเบียนล่วงหน้าตามหัวข้อที่สนใจ 

โทร. 02-419-2618-9 หรือ m.me/siriraj.museum (จำกัดวันละ 36 ที่นั่ง)

พิเศษ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 ส.ค. 65 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-419-2618-9

วันที่สร้าง : 25 กรกฎาคม 2565

0

แบ่งปัน

22 ส.ค. 2565

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-419 2601 / 02-419 2619

โทรสาร :