คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   JuniorTaxidermist ตอน Skeleton โครงร่างสร้างเรื่อง
กิจกรรมปี 2565

21 มิ.ย. 2565

26 มิ.ย. 2565

JuniorTaxidermist ตอน Skeleton โครงร่างสร้างเรื่อง

462 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เปิดรับสมัคร Junior Taxidermist (นักสตัฟฟ์รุ่นเยาว์) ตอน Skeleton โครงร่างสร้างเรื่อง 

เรียนรู้ เข้าใจ และสัมผัสประสบการณ์จริงในการเก็บรักษาสภาพตัวอย่าง 

ด้วยเทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์ (Taxidermy) รวมถึงงานด้านการจัดการกระดูกของสิ่งมีชีวิต

รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามโปรแกรม

 

รูปแบบ 2 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน) สำหรับน้อง ๆ อายุ 10-15 ปี

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท / สมาชิก อพวช. ลด 10%

รับเพียง 30 คน สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)

ดูรายละเอียดและการสมัครที่ https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/15460

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

วันที่สร้าง : 21 มิถุนายน 2565

0

แบ่งปัน

21 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 2-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911