คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ส่องคติพุทธมหายานผ่านพระพิมพ์
กิจกรรมปี 2565

24 มิ.ย. 2565

ส่องคติพุทธมหายานผ่านพระพิมพ์

641 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการเนื่องในโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย

“ส่องคติพุทธมหายานผ่านพระพิมพ์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช”

 

หัวข้อ 

  • การเข้ามาของพุทธศาสนาและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในภาคใต้

โดย น.ส.สุขกมล วงศ์สวรรค์ 

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

  • รูปแบบและคติการสร้างพระพิมพ์ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและเถรวาท

โดย ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • พระพิมพ์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

โดย น.ส.ชุติณัฐ ช่วยชีพ

ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

  • ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom และ Facebook LIVE :

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช : Nakhon Si Thammarat National Museum

  • ผู้สนใจลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อเข้ารับฟังและลุ้นรับของที่ระลึก

โดยคลิกที่นี่  https://forms.gle/qkQv8xcGLxJii37G6

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๗๕-๓๔๑ ๐๗๕ / ๐๗๕-๓๔๐ ๑๗๙

วันที่สร้าง : 14 มิถุนายน 2565

0

แบ่งปัน

24 มิ.ย. 2565

09:00 - 13:00

ถนนราชดำเนิน
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 075-341 075

โทรสาร :