คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมพลังงานมันดี ปี 3 (Energy Weekend Season 3)
กิจกรรมปี 2565

13 มิ.ย. 2565

19 มิ.ย. 2565

กิจกรรมพลังงานมันดี ปี 3 (Energy Weekend Season 3)

192 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรมพลังงานมันดี ปี 3 (Energy Weekend Season 3) 

พาเหรดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งการทดลอง การประดิษฐ์ 

การชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และสื่อการเรียนรู้จากภาคีเครือข่าย 

เพื่อเติมไฟและจุดประกายการเรียนรู้คู่ความสนุกไปพร้อม ๆ กันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น. 

ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 และห้องโรงละคร ชั้น 6 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(อาคาร 4) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

 

  • ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งกิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์(Science Show)

เรื่อง Attack on Energy ลงมือรักษ์พลังงาน ได้ที่ t.ly/gYZN

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 65 เวลา 09:00 น. จนกว่าที่นั่งจะเต็ม 

หรือภายในวันพุธที่ 15 มิ.ย. 65 เวลา 18.00 น.

 

หมายเหตุ**

(1) ผู้ชมต้องซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในวันที่จัดกิจกรรม 

จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี

(2) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน้างาน กําหนดความหนาแน่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมละไม่เกิน 20 คน 

โดยสามารถเลือกเข้าร่วมแต่ละกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย 

(ยกเว้นการแสดง Science Show ที่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านบน)

(3) กิจกรรมจัดภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตาม

อย่างเคร่งครัด

วันที่สร้าง : 13 มิถุนายน 2565

0

แบ่งปัน

13 มิ.ย. 2565 - 19 มิ.ย. 2565

เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2391-0544 / 0-2392-0508 / 0-2392-1773

โทรสาร : 0-2392-0508 / 0-2391-0522