คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรม “นำชมวันอาทิตย์”
กิจกรรมปี 2565

25 มิ.ย. 2565

26 มิ.ย. 2565

กิจกรรม “นำชมวันอาทิตย์”

276 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขอเชิญร่วมกิจกรรม “นำชมวันอาทิตย์”

 

  • นำชม นิทรรศการ ห้องจัดแสดงต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

โดยภัณฑารักษ์และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ทุกวันอาทิตย์

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.      ลงทะเบียน แบ่งกลุ่ม

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.      กิจกรรมนำชม

  • ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณห้องจำหน่ายบัตร

ในวันอาทิตย์ เฉพาะช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมเท่านั้น

 

สอบถามเพิ่มเติมทาง Inbox page : 

National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

และโทร. ๐๒ ๒๒๔ ๑๔๐๒ และ ๐๒ ๒๒๔ ๑๓๓๓ วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

 

วันที่สร้าง : 06 มิถุนายน 2565

0

แบ่งปัน

25 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493