คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY โฉมใหม่
กิจกรรมปี 2565

02 มิ.ย. 2565

30 มิ.ย. 2565

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY โฉมใหม่

512 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY โฉมใหม่ 

พร้อมเปิดให้บริการ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

เข้าชมฟรี สำหรับ

- เด็ก นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี 

- ผู้สูงอายุ ภิกษุ สามเณร และผู้พิการ 

- ผู้เข้าชมแบบกลุ่ม (ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป)

อัตราค่าเข้าชม 100 บาท สำหรับ บุคคลทั่วไป

 

เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดสอบถามรอบการเข้าชม

ที่เบอร์โทร 0 2009 9000 ต่อ 3566 

ผู้เข้าชม รอบละ 20 ท่าน 

  • รอบที่ 1: 09.30 – 11.00 น.
  • รอบที่ 2: 11.30 – 13.00 น.
  • รอบที่ 3: 13.30 – 15.00 น.
  • รอบที่ 4: 15.30 – 17.00 น.

 

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 09.30-17.00 น.

ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 

รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ทางออก 3)

วันที่สร้าง : 02 มิถุนายน 2565

0

แบ่งปัน

02 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2009 9000 ต่อ 3566

โทรสาร : 0 2009 9001