คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ Pride Month : Pride of All Genders
กิจกรรมปี 2565

01 มิ.ย. 2565

03 มิ.ย. 2565

นิทรรศการ Pride Month : Pride of All Genders

675 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการ Pride Month : Pride of All Genders

ความภาคภูมิใจของทุกเพศอย่างเท่าเทียม โดย มูลนิธิเอสซีจี

จัดแสดงระหว่างวันที 1 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

.

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญร่วมเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจ

ในความหลากหลายทางเพศ Pride Month : Pride of all Genders

ความภาคภูมิใจของทุกเพศอย่างเท่าเทียม ผ่านผลงานศิลปะจากศิลปินรุ่นใหม่ 

ที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะสื่อผสม 

และศิลปะการจัดวาง ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย 

อาทิ กิจกรรมเสวนาแบบ Hybrid Event ทุกวันเสาร์ที่พาคนที่ประสบความสำเร็จ

ผลัดกันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ 

และปลุกไฟในตัวคุณ มาเสพงานศิลป์ ที่ทุกคนเท่ากัน อยู่ด้วยกันอย่างเท่าเทียม

วันที่สร้าง : 31 พฤษภาคม 2565

0

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2565 - 03 มิ.ย. 2565

เลขที่ 939 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-214-6630-8

โทรสาร : 02-214-6639