คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งานเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศล
กิจกรรมปี 2565

10 มิ.ย. 2565

12 มิ.ย. 2565

งานเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศล

616 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จะจัดเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(อุทยาน ร.๒

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

โดยกำหนดจัดงาน ดังนี้

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๘.๐๐ น. จัดพิธีร่ายคาถาพัน 

เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก ในกัณฑ์ที่ ๑ ทศพร 

(สามารถรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook live เพจ อุทยาน ร.๒)

เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประธานมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนา

มหาชาติเวสสันดรชาดก เป็นการส่วนพระองค์ และทรงเป็นประธาน

กัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์หิมพานต์” ณ ชั้นล่างเรือนอาวุธสร้าง อุทยาน ร.๒

(สามารถรับชมถ่ายทอดสดการจัดงานในช่วงเวลาเสด็จฯ ผ่านทางช่อง MCOT HD หมายเลข ๓๐)

 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก 

ในกัณฑ์ที่ ๓ จนถึงกัณฑ์ที่ ๑๓ ณ ชั้นล่างเรือนอาวุธสร้าง อุทยาน ร.๒

(สามารถรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook live เพจ อุทยาน ร.๒)

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๕๔๒ / ๐ ๓๔๓๗ ๑๖๖๖ / ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖

วันที่สร้าง : 30 พฤษภาคม 2565

0

แบ่งปัน

10 มิ.ย. 2565 - 12 มิ.ย. 2565

ถนนอัมพวา
ตำบลอัมพวา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โทรศัพท์ : 034-751 666

โทรสาร : 034-751 376