คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กฟผ. ผนึกกำลัง อพวช. ปั้นอินฟลูเอนเซอร์รุ่น
กิจกรรมปี 2565

25 พ.ค. 2565

26 พ.ค. 2565

กฟผ. ผนึกกำลัง อพวช. ปั้นอินฟลูเอนเซอร์รุ่น

357 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ดร.พีระนุช กัณหดิลก 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

ร่วมเปิดกิจกรรม Junior Influencer for Youth Power @Bang Kruai

เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะการผลิตสื่อของเยาวชน

สู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านพลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง 

 

นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม กฟผ. 

กล่าวว่ากิจกรรม  Junior Influencer for Youth Power @Bang Kruai เป็นความร่วมมือ

ระหว่าง กฟผ. กับ อพวช. พัฒนาเยาวชนสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

และขับเคลื่อนกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เล่าเรื่องพลังงานที่เข้าใจยากให้กลายเป็นคอนเทนต์สุดปัง

โดนใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การขยายเครือข่ายสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สีเขียว

จากโรงเรียนสู่ชุมชน และขยายผลต่อยอดสู่การสร้างชุมชนสีเขียวต้นแบบ

ในโครงการบางกรวยกรีนคอมมิวนิตี้(ฺBang Kruai Green Community)

พัฒนาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี ค.ศ.2050 

มีเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

จำนวน รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยจัดอบรมรุ่นแรกในวันที่ 25-26 พฤษภาคมนี้ 

เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและผลิตสื่อจากวิทยากรมืออาชีพ 

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมน้อง ๆ เยาวชนจะต้องผลิตคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที 

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซเรือนกระจก

จากการจัดการพลังงาน การจัดการขยะ หรือการปลูกต้นไม้ในบ้านและโรงเรียน 

 

โดยแบ่งรางวัลออกเป็น ประเภท คือ 

ประเภททีม 

  • ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ รับทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

ประเภทสถานศึกษา จะตัดสินรางวัลจากโรงเรียนที่มียอดไลก์และแชร์คลิปวีดีโอดังกล่าว

บน YouTube และ Facebook รวมกันไม่น้อยกว่า 2,000 ครั้ง และมีจำนวนมากที่สุดเป็น 

ลำดับแรก จะได้รับรางวัลโรงเรียนละ 14,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

ทั้งนี้คลิปวิดีโอที่ชนะการประกวดจะนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กฟผ. ต่อไป

 

ดร.พีระนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. 

กล่าวว่า เยาวชนที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม Junior Influencer for Youth Power@Bang Kruai

จะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นจากวิทยากรมืออาชีพ อาทิ การสื่อสารเพื่อพิชิตกลุ่มเป้าหมาย 

การถ่ายภาพและทำคลิปวีดิโอเบื้องต้น การเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรอย่างมืออาชีพ 

รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและเรียนรู้พื้นฐานการแสดง เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการอบรม

ในหลักสูตรนี้ ได้รับเทคนิคและแนวทางการฝึกฝนพัฒนาทักษะต่างๆ สู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์

ที่สามารถผลิตเนื้อหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าสนใจ 

สร้างความตระหนักให้กับเยาวชนและประชาชนในการใช้พลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

วันที่สร้าง : 26 พฤษภาคม 2565

0

แบ่งปัน

25 พ.ค. 2565 - 26 พ.ค. 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911