คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Art on tour | ทัศนะในงานจิตรกรรมฝาผนัง
กิจกรรมปี 2565

24 พ.ค. 2565

28 พ.ค. 2565

Art on tour | ทัศนะในงานจิตรกรรมฝาผนัง

646 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

SAC Gallery ขอเชิญทุกท่านร่วมตบเท้าก้าวไปตามรอยศิลป์กับกิจกรรม

"Art on tour ทัศนะในงานจิตรกรรมฝาผนัง: จินตนาการและภาพสะท้อนสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 4"

 

กิจกรรมบรรยายนอกสถานที่โดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ นักวิชาการอิสระ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่จะมาช่วยบรรยายและให้ความรู้

เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสยามที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ในการถ่ายทอดเรื่องราวในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3-4 

ผ่าน ‘ภาพวาดปริศนาธรรม’ ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร 

ซึ่งออกแบบโครงเรื่องโดยพระวชิรญาณภิกขุ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

และวาดโดยขรัวอินโข่ง 

 

 

ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ จิตรกรรมฝาผนังไทยได้ปรับเปลี่ยนกลวิธี

ในการนำเสนออย่างน่าสนใจและส่งอิทธิพลให้กับศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน 

จิตรกรรมเหล่านี้เป็นสื่อทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีภาษาเฉพาะ 

เป็นภาษาที่เอื้อและสนับสนุนความคิดในการจัดระเบียบทางสังคม 

ที่มีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันของคนกลุ่มต่างๆ 

ในบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน 

ภาพกิจกรรมของเมืองในมุมกว้างของ ขวัญชัย ลิไชยกุล 

ชวนให้พินิจไปถึงการหยิบยืมกลวิธีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

 

กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30-16.30 น. ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี(ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมบรรยาย 30 คน 

สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ต้องการชมนิทรรศการก่อนไปร่วมกิจกรรม 

มีบริการรถเดินทางรับ-ส่งจาก SAC Gallery ไปยังวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เวลา 14.00 น. 

สามารถลงทะเบียนและแจ้งล่วงหน้าภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/5bzvN4j34AbdHcBa7 

 

#sacbangkok #sacKwanchai #anthroposphere

 

วันที่สร้าง : 23 พฤษภาคม 2565

0

แบ่งปัน

24 พ.ค. 2565 - 28 พ.ค. 2565

14:00 - 16:30

เลขที่ 160/3 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66)2-258-5580

โทรสาร : (66)2-259-8746