คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ "Crossing the Lines: แรงงานข้ามเส้น"
กิจกรรมปี 2565

04 มิ.ย. 2565

16 ก.ค. 2565

นิทรรศการ "Crossing the Lines: แรงงานข้ามเส้น"

632 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

SAC Gallery และ SAC Academy

ภูมิใจเสนอ "Crossing the Lines: แรงงานข้ามเส้น"

 

ผลงานนิทรรศการโดยภัณฑารักษ์รุ่นใหม่จากโครงการ "Start Art Curator Season 2"

- กูกสิณา กูบาฮา

- ตรีธิดา ไตรสิงห์

- ปณต ศรีนวล

 

นิทรรศการกลุ่มโดย

- จุรีพร เพชรกิ่ง

- ดวงตะวัน ศิริคูณ

- พันเลิศ ศรีพรหม

- โยษิตา พานิชเจริญ

- ศศพินทุ์ ศิริวานิช

- สมัคร์ กอเซ็ม

 

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ณ อาคารหอศิลป์ ชั้น 3 เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery

Opening Reception:  วันที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery) ขอเชิญทุกท่านร่วมชม

นิทรรศการ “Crossing the Lines: แรงงานข้ามเส้น”

นิทรรศการกลุ่มที่ออกแบบและพัฒนาโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

โครงการ Start Art Curator รุ่นที่ 2 โครงการส่งเสริมภัณฑารักษ์รุ่นใหม่

เรียนรู้การสร้างสรรค์นิทรรศการ ผ่านประสบการณ์ทำงานร่วมกันกับทีมงานมืออาชีพ

กับผลงานนิทรรศการชุดแรกที่นำเสนอเรื่องราวหลากหลายแง่มุมของผู้ใช้แรงงาน

ที่มักไม่ปรากฏในสื่อกระแสหลัก ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวผ่านการข้ามเส้นแบ่ง

ทั้งทางกายภาพและนามธรรม รวมผลงานหลากหลายรูปแบบ

จาก 6 ศิลปินหญิงและเควียร์ร่วมสมัย 

 

เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ต่อประเด็นดังกล่าว

นิทรรศการ "Crossing the Lines: แรงงานข้ามเส้น”

จึงอยากพาผู้ชมมาสำรวจเรื่องราวของแรงงานชายขอบ

ที่ไม่ตรงกับภาพจำในสื่อกระแสหลัก โดยร้อยเรียงเรื่องราวผ่านการ “ข้ามเส้น”

ที่นอกจากจะเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้ว

ยังเป็นการเชิญชวนผู้ชมให้ข้ามเส้นแบ่งทางสังคม ทั้งเรื่องเชื้อชาติ

เขตแดน เพศ สถานภาพ เพื่อให้เข้าใจและสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวซึ่งกันและกัน

 

นิทรรศการชุดนี้ เป็นผลงานที่พัฒนาโดยทีมภัณฑารักษ์ผู้ผ่านการคัดเลือก

โครงการ Start Art Curator ซีซั่น 2 ได้แก่ กูกสิณา กูบาฮา, ตรีธิดา ไตรสิงห์,

และปณต ศรีนวล มุ่งนำเสนอประเด็นเพศและชนชั้นผ่านนิทรรศการกลุ่ม

ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานศิลปะประเภท New Media

โดยศิลปินไทยร่วมสมัยทั้ง 6 ท่าน ที่จะพาผู้ชมข้าม ‘เส้น’ ที่แตกต่างกันไป

ทั้งนี้เป็นเพราะ ‘ภาพจำ’ ของแรงงานที่ปรากฏในสื่อกระแสหลักนั้น

ฉายให้เห็นเพียงภาพของผู้ใช้ ‘แรงกาย’ ที่มาจากชนชั้นรากหญ้าเท่านั้น

หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว “พวกเราทุกคนคือแรงงาน”

ดังที่ คาร์ล มากซ์ นักปรัชญาชาวเยอรมันได้เคยกล่าวไว้

แม้งานบางอย่างจะยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นงาน

แต่ก็ล้วนแลกมาด้วยหยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจ

และค่าเสียโอกาสของคนทำงานด้วยกันทั้งสิ้น

 

สำหรับโครงการ "Start Art Curator" เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ SAC Academy

ส่งเสริมการศึกษาด้านงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์

มีจุดประสงค์เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย

ได้เข้ามาเรียนรู้และปฏิบัติงานจริง สร้างประสบการณ์ในหน้าที่ภัณฑารักษ์

เพื่อเป็นก้าวแรกสู่วงการศิลปะ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

นอกจากจะได้มีโอกาสได้พัฒนานิทรรศการของตนเองแล้ว

ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการยังมีการอบรม

และกิจกรรม Workshop พิเศษอื่น ๆ ที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับความรู้และพัฒนาความสามารถจากมืออาชีพ

พร้อมๆ กับร่วมสร้างสรรค์นิทรรศการและจัดแสดงจริง

นิทรรศการชุดนี้จึงเปรียบเสมือนบทสรุปของการเดินทาง

และเป็นก้าวแรกสู่วงการศิลปะในฐานะภัณฑารักษ์อย่างเต็มตัว

 

นิทรรศการ Crossing the Lines: แรงงานข้ามเส้น

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เปิดบริการทุกวันอังคาร-เสาร์ เวลา 10.00 น. - 18.00 น.

(ปิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ​ อาคารหอศิลป์ ชั้น 2  เอส เอ ซี แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ

ได้ที่ www.sac.gallery, Facebook/sacbangkok และ instagram.com/sacbangkok 

หรือร่วมพุดคุยกับพวกเราผ่าน Hashtag ได้ที่ #SACCrossingtheLines

หรือติดตาม Instagram.com/crossingthelines.project

วันที่สร้าง : 21 พฤษภาคม 2565

0

แบ่งปัน

04 มิ.ย. 2565 - 16 ก.ค. 2565

เลขที่ 160/3 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66)2-258-5580

โทรสาร : (66)2-259-8746