คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2565
กิจกรรมปี 2565

11 พ.ค. 2565

28 มิ.ย. 2565

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2565

914 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2565

ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2564 

จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 43 แห่งทั่วประเทศรวม 161 ชิ้น

 

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2565

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น. (ปิดวันพุธ)

วันที่สร้าง : 10 พฤษภาคม 2565

0

แบ่งปัน

11 พ.ค. 2565 - 28 มิ.ย. 2565

10:00 - 19:00

เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281 5360-1

โทรสาร : 02-281 5359