คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   "มองเราผ่านเลนส์ไปกับสิรินธรทันตพิพิธ"
กิจกรรมปี 2565

02 พ.ค. 2565

16 พ.ค. 2565

"มองเราผ่านเลนส์ไปกับสิรินธรทันตพิพิธ"

284 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ยังสามารถส่งภาพถ่ายเข้ามาได้ตลอดเวลานะค่าา ก่อนหมดเขตวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นี้

ใครยังไม่ได้เข้าถ่ายภาพต้องรีบมารีบส่งแล้วนะคะ ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/photo-museum หรือสแกนคิวอาร์โค้ด(ในโปสเตอร์)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สิรินธรทันตพิพิธ หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 

ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 เบอร์โทรศัพท์ 0-2200-765 

หรือเฟสบุ๊ค สิรินธรทันตพิพิธ - Sirindhorn Dental Museum

วันที่สร้าง : 28 เมษายน 2565

0

แบ่งปัน

02 พ.ค. 2565 - 16 พ.ค. 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี
แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-200 7653

โทรสาร :