คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ในฝัน และ คนไทยให้กันได้
กิจกรรมปี 2565

02 พ.ค. 2565

28 ส.ค. 2565

ในฝัน และ คนไทยให้กันได้

699 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ในฝัน และ คนไทยให้กันได้

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 และ ครั้งที่ 11 

โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

 

นำเสนอผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดง 

ครั้งที่ 10 จำนวน 21 ชิ้นงาน และครั้งที่ 11 จำนวน 35 ชิ้นงาน

 

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก เน้นการนำเสนอผลงานศิลปะแบบเหมือนจริง 

โดยไม่แบ่งแยกประเภทของผลงาน 

ผู้ชมงานจะสามารถสัมผัสได้ถึงความงามของงานศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic)

และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวอย่างซื่อตรง

จากแนวความคิดของศิลปินแต่ละคน 

 

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 28 สิงหาคม 2565 

ปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.30 น.(ปิดวันจันทร์)

ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0-2422-2092 หรือ Facebook: ศิลปกรรมช้างเผือก

วันที่สร้าง : 25 เมษายน 2565

0

แบ่งปัน

02 พ.ค. 2565 - 28 ส.ค. 2565

10:00 - 18:30

เลขที่ 939 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-214-6630-8

โทรสาร : 02-214-6639