คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนจากรัตนโกสินทร์สกายวิว
กิจกรรมปี 2565

21 เม.ย. 2565

24 เม.ย. 2565

พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนจากรัตนโกสินทร์สกายวิว

538 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เชิญชวนผู้สนใจรับชมนิทรรศการ 

เรียนรู้ความรุ่งเรืองของแผ่นดิน และสัมผัสบรรยากาศพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน 

จากรัตนโกสินทร์สกายวิว (Rattanakosin Sky View)

ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 

 

เปิดให้เข้าชมนิทรรศการฟรี ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา (รอบสุดท้าย เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา)

สอบถาม โทร. ๐ - ๒๖๒๑ - ๐๐๔๔

วันที่สร้าง : 21 เมษายน 2565

0

แบ่งปัน

21 เม.ย. 2565 - 24 เม.ย. 2565

09:00 - 20:00

100 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-621-0044

โทรสาร : 02-621-0043