คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)
กิจกรรมปี 2565

01 มิ.ย. 2565

17 มิ.ย. 2565

การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)

433 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

Professional Workshop : การจัดการพิพิธภัณฑ์ เปิดรับสมัครแล้ว

พัฒนาความเข้าใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์ด้วย Learning from Experiences

จากการแชร์ประสบการณ์ของบุคลากรคุณภาพจาก อพวช. 

และศึกษาดูงาน รวมถึงทดลองปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน 

กับ Workshop การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)

 

สำหรับ บุคลากรด้านการศึกษาตามอัธยาศัย Free-choice learning

และ Informal learning รวมถึงผู้สใจ 

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จะได้รับเกียรติบัตร เมื่อเข้าอบรมฯ ครบตามหลักสูตร

 

หลักสูตร 3 วัน ต่อเนื่อง : วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

 อพวชคลองห้า ปทุมธานี

 

จำกัดจำนวน 30 ท่านเท่านั้น

  • ค่าลงทะเบียน 3,600 บาท
  • สมาชิก อพวช. เหลือ 3,240 บาท

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการสมัครที่ https://bit.ly/3B4i2Zh

หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 มิถุนายน 2565

วันที่สร้าง : 18 เมษายน 2565

0

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911