คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์
กิจกรรมปี 2565

11 เม.ย. 2565

14 เม.ย. 2565

สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์

593 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ 

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีบวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดานพเคราะห์

ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

ผู้ร่วมงานต้องแสดงผลการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างน้อย ๒ เข็ม**

หากไม่มีผลการรับวัคซีน ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๒๔ ๑๓๓๓ และ ๐๒-๒๒๔ ๑๔๐๒

วันที่สร้าง : 11 เมษายน 2565

0

แบ่งปัน

11 เม.ย. 2565 - 14 เม.ย. 2565

09:00 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493