คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดงล้านนา
กิจกรรมปี 2565

04 เม.ย. 2565

30 เม.ย. 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดงล้านนา

461 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

OACSSRU X SPACE SSRU เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดงล้านนา

"ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" โดย จำปา แสนพรม(ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน)

 

วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

รับจำนวน 40 คน ค่าลงทะเบียน 1500 บาท

ชำระเงินก่อน 15 เมษายน 2565 ลดค่าลงทะเบียนเหลือ 1,200 บาท

สมัครได้ที่ https://forms.gle/2fi7zf8FQJa3GiH79 ****

****ชำระเงินได้ทางเลขบัญชี 0747568095 ชื่อบัญชี สรร ถวัลย์วงศ์ศรี และ กุสุมา เทพรักษ์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชภัฏสวนสุนันทา

(โปรดแนบใบเสร็จมาพร้อมกับการลงทะเบียน)

 

หมดเขตการรับสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน สิ้นสุดภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

ฟรี!!! สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าชมการแสดงเดี่ยว "Lanna Dream: The Slum Star"

A Solo Dance Theater Performance by Waewdao Sirisook

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง (คุณกัน) เบอร์โทร: 088 9626159

FACEBOOK : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

และ SSRU THEATRE

วันที่สร้าง : 04 เมษายน 2565

0

แบ่งปัน

04 เม.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2565

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-160 1216

โทรสาร : 02-160 1054