คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เปิดไฟโบราณสถานยามราตรี Light Up ประดับเมือง
กิจกรรมปี 2565

31 มี.ค. 2565

02 เม.ย. 2565

เปิดไฟโบราณสถานยามราตรี Light Up ประดับเมือง

520 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร

 

กำหนดจัดกิจกรรม “เปิดไฟโบราณสถานยามราตรี Light Up ประดับเมือง” 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพิมาย และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

 

โดยมีกำหนดเปิดไฟส่องสว่าง โบราณสถานปราสาทพิมาย และโบราณสถานเมรุพรหมทัต 

ในค่ำคืนวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึง ๒ เมษายน​ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

 

สอบถามเพิ่มเติม: สำนักงาน อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โทร. ๐๔๔ - ๔๗๑ ๕๖๘ 

หรือ ทาง inbox เฟซบุ๊กแฟนเพจ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย Phimai Historical Park

 

หมายเหตุ: ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยโบราณสถานในยามวิกาล 

ตลอดจนความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เนื่องจากพื้นที่ภายในโบราณสถาน

เป็นทางเดินต่างระดับไม่ราบเรียบ และมืดสลัว จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว 

ชมความงามของการประดับไฟโบราณสถานได้จากพื้นที่ภายนอกเท่านั้น

วันที่สร้าง : 30 มีนาคม 2565

0

แบ่งปัน

31 มี.ค. 2565 - 02 เม.ย. 2565

18:00 - 20:00


ตำบลในเมือง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ : 044-471 568

โทรสาร : 044-471 568