คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ศูนย์บริการทดสอบวัสดุเพื่องานอนุรักษ์
กิจกรรมปี 2565

17 มี.ค. 2565

31 มี.ค. 2565

ศูนย์บริการทดสอบวัสดุเพื่องานอนุรักษ์

162 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

มิวเซียมสยาม เปิดศูนย์บริการทดสอบวัสดุเพื่องานอนุรักษ์ (Oddy Test Centre) 

ให้บริการทดสอบวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานพิพิธภัณฑ์ งานจัดแสดงนิทรรศการ 

งานอนุรักษ์ และงานจัดเก็บเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

 

พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ บริษัทออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ 

นักสะสมวัตถุ และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม 

หรือติดต่อเข้ามาใช้บริการได้ที่ :

ศูนย์บริการทดสอบวัสดุเพื่อการอนุรักษ์ (Oddy Test Centre) 

ห้องคลังโบราณวัตถุและห้องปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ 0-2225-2777 ต่อ 101 หรืออีเมล์ sirada@ndmi.or.th

วันที่สร้าง : 17 มีนาคม 2565

0

แบ่งปัน

17 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565

09:00 - 17:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775