คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต
กิจกรรมปี 2565

22 ก.พ. 2565

26 ก.พ. 2565

เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต

590 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ขอเชิญชมรายการ "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต"

วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด กุมภัณฑ์นุราชพ้นสาปปราบวายุภักษ์

 

บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนเข้าชมการแสดง ๑ ชั่วโมง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ)

โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

 

**การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัย

ด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

วันที่สร้าง : 22 กุมภาพันธ์ 2565

0

แบ่งปัน

22 ก.พ. 2565 - 26 ก.พ. 2565

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493