คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Workshop Museum Creative Worksheets
กิจกรรมปี 2565

01 มิ.ย. 2565

10 มิ.ย. 2565

Workshop Museum Creative Worksheets

470 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

Workshop Museum Creative Worksheets เพื่อการเยี่ยมชมอย่างสร้างสรรค์ 

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ภัณฑารักษ์ มัคคุเทศก์ 

รวมถึงผู้สนใจที่ต้องการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการทำงาน ได้เห็นตัวอย่างใบงานเพิ่มเติม 

และสร้างแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จะได้รับเกียรติบัตร เมื่อเข้าอบรมฯครบตามหลักสูตร

 

หลักสูตร 2 วัน ต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565

 อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

จำกัด 40 ท่านเท่านั้น

  • ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท
  • สมาชิก อพวช. เหลือ 2,520 บาท

หมายเหตุ : หากต้องการห้องพักที่ อพวช. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

(สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักที่เรือนพักนักวิทย์ อพวช. เท่านั้น ไม่บังคับ) 

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nsm.or.th/visit/dormitory.html

หรือ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์)

 

ลงทะเบียน คลิกลิงก์ https://forms.gle/JhpbJTWfA6LTpxvq7

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

02 577 9999 ต่อ 1491 (ทัศนา) และ 1492 (พิมพ์ผกา)

วันที่สร้าง : 14 กุมภาพันธ์ 2565

0

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911